social hub raydiohead

「意難平. 神經. retake. 達明」 今年無點聽電台更加無睇咩音樂節目,所以上個月見到達明將宣傳Poster, ...

「意難平. 神經. retake. 達明」

今年無點聽電台更加無睇咩音樂節目,所以上個月見到達明將宣傳Poster, 我以為又係乜乜復黑精選,點知原來真係開演唱會,仲要係retake 1989-90年兩張驚天地泣鬼神嘅唱片台上重演,埋門最後一個禮拜先走去買咗尾場飛。
1989年很遙遠,當年唔識聽達明,呢幾個星期聽返呢兩張唱片,仲係覺得達明好勁,劉以達好勁。(明哥就唔駛講啦)
.
.
(Photo: 2020, Hong Kong. Fujifilm xPro2)
.
.
#達明一派
#tatmingpair
#cantopop
#神經
#意難平
#TMPReplay
#popmusic
#hongkong
#hongkonger
#concert
#黃耀明
#劉以達
#人山人海